5.4.11

Type. Writer.

Fick tips på den här länken från Kalle, med bilder på författare med sina skrivmaskiner. Inspiration!

No comments: